طراحی وب سایت شرکت ttrnco

شرکت توسعه تجارت رویکرد نوین شرکتی بزرگ با وب سایتی قوی و پربازدید.

توضیحات پروژه

این شرکت نیاز به وب‌سایتی داشت که بخش ها و خدمات متوع خود را به مشتریان معرفی نموده و آنان را از خدمات خود آگاه سازد.

طی چندین جلسه مشاوره، نیازهای اساسی این شرکت را مورد بررسی قرار دادیم و درباره کلیات سایت آنها تصمیم‌گیری کردیم. قرار بر این شد با توجه به حیطه کاری شرکت که در زمینه های مختلف بود سایت قسمت های مختلفی را شامل باشد و در این قسمتها اطلاعات تکمیلی خدمات و محصولات به مشتریان عرضه شود.

این وب‌سایت با توجه به افزایش مداوم محصولات و لزوم تغییرات مداول در وب سایت با تصمیم تیم اجرایی و کارفرما توسط سیستم مدیریت محتوا وردپرس ایجاد شد.